logo chiński słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    5 / 5
Liczba głosów:    1
 

Podawanie godziny w języku chińskim

Gdy będziemy w Chinach, z pewnością nieraz przyda się nam to zdanie:

- 现在几点了? Xiànzài jǐ diǎn le? - Która godzina?

Dosłownie znaczy to: „Teraz która jest już godzina?” Słówko 现在 xiànzài to po polsku „teraz”, 几 jest zaimkiem pytajnym, którego używamy, gdy pytamy o małe ilości. Wyraz 点 diǎn oznacza „godzina”. Zdanie kończy partykuła 了 le, która wskazuje na zmianę stanu.

Jednostkami przydatnymi w podawaniu godziny są 点 diǎn (godzina) 分 fēn (minuta) i (kwadrans). Są one klasyfikatorami, można więc umieszczać je bezpośrednio po liczebnikach. Słowo 半 bàn oznacza „pół”. W języku chińskim bardzo ważną rolę odgrywa szyk zdania, dlatego należy pamiętać,o kolejności przy podawaniu czasu: największe jednostki czasowe umieszczamy na początku, a najmniejsze na końcu.

八点 bādiǎn – 8.00
八点零五分 bādiǎn líng wǔfēn – 8.05
八点十分 bādiǎn shífēn – 8.10
八点一刻 bādiǎn yīkè – 8.15
八点半 bādiǎnbàn – 8.30
八点三刻 bādiǎn sānkè – 8.45

Gdy pytamy o godzinę lub podajemy godzinę w języku polskim, używamy do tego czasownika „być”, jak na przykład w zdaniu „Jest jedenasta.” W języku chińskim czasownik 是 shì (być) takie zastosowane ma tylko w zdaniach przeczących:

现在十点半。 Xiànzài shídiǎnbàn. – Jest dziesiąta trzydzieści. (Zdanie twierdzące)
现在不是十点半,现在是差五分十一点。 Xiànzài bù shì shídiǎnbàn, xiànzài shì chà wǔfēn shíyīdiǎn.– Nie jest dziesiąta trzydzieści, jest za pięć jedenasta. (Zdanie przeczące)

Aby w języku chińskim wyrazić, że wskazówka zbliża się do pełnej godziny, posługujemy się czasownikiem 差 chà (brakować), na przykład:

差一刻七点 chà yīkè qīdiǎn – za kwadrans siódma (dosłownie: brakuje kwadransa do siódmej)
差五分十点 chà wǔfēn shídiǎn – za pięć dziesiąta (dosłownie: brakuje pięciu minut do dziesiątej)

W Chinach, podobnie jak w Anglii i Stanach Zjednoczonych, do zapisywania czasu używa się zegara dwunastogodzinnego. W tej konwencji doba podzielona jest na dwie pory, a godziny wyrażamy liczebnikami do dwunastu, nie do dwudziestu czterech. W Chinach nie stosujemy skrótów AM i PM. Godzinę popołudniową czy przedpołudniową określamy za pomocą odpowiedniego okolicznika czasu, na przykład:

早上八点 zǎoshang bādiǎn – ósma rano
晚上八点 wǎnshang bādiǎn – ósma wieczorem (dwudziesta)

Ciekawostką jest fakt, że Chiny są największym krajem na świecie, w którym obowiązuje jedna strefa czasowa. Oznacza to, że w całych Chinach zawsze jest ta sama godzina. Teoretycznie terytorium Państwa Środka obejmuje aż cztery strefy czasowe. W niektórych prowincjach rozbieżności między czasem oficjalnym a rzeczywistością są bardzo duże.


Tagi: , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA


do góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo