logo chiński słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    3.6 / 5
Liczba głosów:    5
 

Jolin Tsai (蔡依林) - Love, love, love

没答案没答案真爱在哪
Méi dá`àn, méi dá`àn zhēn ài zài nǎ?
我的爱我的爱难道是他
Wǒ de ài, wǒ de ài nándào shì tā
用力想用力想没有回答
Yònglì xiǎng, yònglì xiǎng méiyǒu huídá
百分百恋爱会是理想
Bǎifēnbǎi liàn`ài huì shì lǐxiǎng

每个女孩都在期待完美的爱情
Měi gè nǚhái dōu zài qīdài wánměi de àiqíng
小心翼翼又陷下去聪明糊涂心
Xiǎoxīn yìyì yòu xiànxiaqù cōngming hútu xīn
我的完美真命天子难道是你
Wǒ de wánměi zhēnmìng tiānzǐ nándào shì nǐ
塔罗牌的答案很诡异
Tǎluópái de dá`àn hěn guǐyì

你的距离和我只差零点几毫米
Nǐ de jùlí hé wǒ zhǐ chà líng diǎn jǐ háomǐ
我的睫毛像在剪辑你一言一行
Wǒ de jiémáo xiàng zài jiǎn jí nǐ yī yán yī xíng

我能感应彼此心跳是一样频率
Wǒ néng gǎnyìng bǐcǐ xīntiào shì yīyàng pínlǜ
满分爱情透过念力距离又拉近
Mǎnfēn àiqíng tòuguò niànlì jùlí yòu lājìn

恋爱百分百其实在意你的心
Liàn`ài bǎifēnbǎi qíshí zàiyì nǐ de xīn
跨越101那是理想标地
Kuàyuè yī líng yī nà shì lǐxiǎng biāodì
我的眼神里不时透露著讯息
Wǒ de yǎnshén lǐ bùshí tòulùzhe xùn xī
我的心 love love love
Wǒ de xīn love love love

恋爱百分百其实知道你的心
Liàn`ài bǎifēnbǎi qíshí zhīdào nǐ de xīn
不得不相信幸福就在附近
Bùdébù xiāngxìn xíngfù jiù zài fùjìn
有一点暧昧偷偷独自的开心
Yǒu yīdiǎn àimeì tōutōu dúzì de kāixīn
整个世界 love love love
Zhěng gè shìjiè love love love

你的距离和我只差零点几毫米
Nǐ de jùlí hé wǒ zhǐ chà líng diǎn jǐ háomǐ,
我的睫毛像在剪辑你一言一行
Wǒ de jiémáo xiàng zài jiǎn jí nǐ yī yán yī xíng
我能感应彼此心跳是一样频率
Wǒ néng gǎnyìng bǐcǐ xīntiào shì yīyàng pínlǜ
喔百分百的爱情不会是难题
O, bǎifēnbǎi de àiqíng bù huì shì nántí

恋爱百分百其实在意你的心
Liàn`ài bǎifēnbǎi qíshí zhīdào nǐ de xīn
跨越101那是理想标地
Kuàyuè yī líng yī nà shì lǐxiǎng biāodì
我的眼神里不时透露著讯息
Wǒ de yǎnshén lǐ bùshí tòulùzhe xùn xī
我的心 love love love
Wǒ de xīn love love love

没答案没 Méi dá`àn, méi dá`àn zhēn ài zài nǎ? - Nie ma odpowiedzi, nie ma odpowiedzi
答案真爱在哪 zhēn ài zài nǎ? - Na to, gdzie jest prawdziwa miłość
用力想用力想没有回答 Yònglì xiǎng, yònglì xiǎng méiyǒu huídá - Zastanawiam się i
zastanawiam, ale nie ma odpowiedzi
百分百恋爱会是理想 Bǎifēnbǎi liàn`ài huì shì lǐxiǎng - Czy stuprocentowa miłość może
być idealna

爱情 àiqíng - miłość
xīn - serce
心跳 xīntiào - bicie serca
幸福 xíngfù - szczęście


Tagi: , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Chiński nie gryzie! (Książka + CD Audio)   Chiński nie gryzie! (Książka + CD Audio)

Innowacyjny kurs od podstaw. Aktywna nauka słownictwa i gramatyki za pomocą ćwiczeńdo góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo